India Star Icon Awardee-2018

1). Padma Shri Karimul Haque (Jalpaiguri)
2). Rakesh Vaid (New Delhi)
3). Chander Shekhar Patney (New Delhi)
4). Alok Mehrotra (Kanpur)
5). Laxmikant Shirke (Durg)
6). Ram Singh (Jaipur)
7). Aditya Kumar (Farrukhabad)
8). Om Vyas (Ahmdabad)
9). Logahari Rajalakshmi (Chennai)
10). Narayan Vyas (Bhopal)
11). Ayushi Shrivastava (Bhopal)
12). Jay Patadiaa (Mumbai)
13). Puja Kapoor (Mumbai)
14). Narendra Soni (Mumbai)
15). Alpana Deshpande (Raipur)
16). Laxmi Narayan Lahoti (Raipur)
17). Puppala Bapiraju (Godavari-AP)
18). Amol kailas Anasane (Akola-MH)
19). Prince Mehra (Chandigarh)
20). Malika Handa (Jalandhar)
21). Poduri Sreenivas Rao (Hyderabad)
22). Kasula Padmavathi (Hyderabad)
23). Surendra Binu Sinha (Bareilly)
24). Pankaj Khatwani (Bareilly)
25). Sandeep Kumar (Jhansi)

 

India Star Icon Awardee 2018